19 listopada 2012

Dzieci, które zostają szybko wyprowadzone z równowagi Dzieci, które zostają szybko wyprowadzone z równowagi przez dziwne jak również nieoczekiwane zdarzenia, dostrzegają więcej tego rodzaju rzeczy dookoła siebie. Zaczynają na ten temat filozofować, co budzi w nich intelektualną ciekawość. Aby tak się stało potrzebna jest atmosfera wychowawcza akceptująca ich nieco zahamowana, nieśmiała jak również wyczekującą postawę. Na tym może polegać problem ich rozwoju, ponieważ rodzice skupiają się raczej ku dzieciom, które są otwarte, spontaniczne a nawet brutalne. Zahamowanie oraz nieśmiałość uważa się za negatywne cechy charakteru. Natomiast dzieci, które nigdy nie boja się, nie dostrzegają żadnego niebezpieczeństwa oraz są zdolne do podejmowania największego ryzyka, a więc i do dokonywania nowych odkryć. Nie lękać się nie oznacza także nie bać negatywnych następstw swych zachowań oraz czynów, na przykład spodziewanej kary czy bólu. Przeciętne dziecko bardzo potrzebuje pewności oraz konsekwentnych reakcji na swoje zachowania, czy to pozytywnych czy negatywnych. Dzieci, które nigdy się nie boja nie przeraża niepewność. Tym samym odpada najważniejszy powód podporządkowania się rodzicom. Odważne dzieci mają też zapewnione podziw ze strony rówieśników. Lek rzeczywisty powstaje w obliczu sytuacji obiektywnie zagrażającej. Logiczne jest, ze dziecko będzie bało się pójść spać, jeżeli choć raz zdarzyło mu się obudzić w ciemnościach, kiedy nie było przy nim rodziców. Te rzeczywiste leki są, więc pożyteczne, bo dziecko uczy się unikać ich w przyszłości. Wokół rzeczywistych leków mogą powstawać, szczególnie u małych dzieci, różne uogólnienia. Leki typowe dla wieku dziecięcego mogą dzięki przypadkowym zdarzeniom wystąpić wcześniej lub ze zdwojona siła. Dziecko, na które nieoczekiwanie napadł pies, wcześniej oraz intensywniej może zacząć bać się zwierząt wszelkiego rodzaju. Ludzie dorośli najczęściej boja się pokus pochodzących z Id. Szczególnie zagrażające jest uczucie agresywności, ponieważ człowiek nie jest pewny, czy potrafi je opanować. Wymagania pochodzące z Id stanowią źródło leków neurotycznych. Leki natury moralnej występują w wypadku, kiedy człowiek obawia się, ze nie sprosta normom własnego sumienia. Przykładem może być lek przed poczuciem winy. Sumienie, czyli Super-ego powstaje przez przyswajanie przez dziecko norm z otoczenia jako własnych. Świadome przeżywające „Ja” jest pośrednikiem miedzy życzeniami pochodzącymi z Id oraz zadaniami z Super-ego.