17 lutego 2013

Papirus Ebersa Papirus Ebersa jest papirusem medycznym pochodzącym z czasów starożytnego Egiptu. Najprawdopodobniej powstał on w połowie roku tysiąc sześćsetnego przed naszą erą. Na początku lat siedemdziesiątych dziewiętnastego stulecia kupił go egiptolog z Niemiec Georg Ebers z rąk Araba, który to oznajmił, iż zabytek ów znalazł kilka lat wcześniej w Tebach. Zwój liczy sobie nieco ponad dwadzieścia metrów, składa się na niego łącznie sto osiem rozdziałów. Znajdują się tutaj informacje z takich dziedzin jak dla przykładu chirurgia, choroby wewnętrzne, właściwości minerałów. Poszczególne fragmenty tego zwoju stanowią odpisy dokumentów pochodzących ze znacznie wcześniejszych lat. Znajduje się w nim bardzo dużo terminów, które współcześnie są kompletnie nieznane – zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż były to specjalistyczne określenia medyczne z tamtych czasów oraz nazwy medykamentów. Jest tu zapisanych przeszło osiemset przepisów na przyrządzanie leków. Mowa jest ogólnie o prawie siedmiuset medykamentach.