19 stycznia 2013

Hirudoterapia W uzdrawiającą moc pijawek ludzie wierzyli już od wieków. Leczenie za pomocą tych zwierząt nosi nazwę hirudoterapii. Termin ten swoje korzenie posiada w języku łacińskim, w którym słowo „hirudo” oznacza dokładnie tyle samo, co „pijawka”. Tego rodzaju terapia stosowana była już przez starożytnych Egipcjan. Użytek się w niej robi co prawda z rozlicznych rodzajów tych pierścienic, aczkolwiek zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są te przynależące do rodziny Hirudinidae. Poszczególne gatunki są dla amatorów de facto niemożliwe do odróżnienia. W dzisiejszych czasach do terapii używa się pijawki wyhodowane w sterylnych, specjalnych warunkach, chociaż wyjątkiem są tutaj kraje wschodnioeuropejskie oraz azjatyckie, gdzie z powodzeniem wykorzystywane są dziko żyjące egzemplarze. W naszym kraju pijawki są zwierzętami znajdującymi się pod ochroną, dlatego też do celów leczniczych wykorzystuje się te hodowlane i na dodatek reprezentujące gatunki, jakie w Polsce w warunkach naturalnych nie występują. Historia szpitalnictwa to historia długa. Zdaniem niektórych, jej korzenie sięgają jeszcze czasów starożytnych. Jednakże potwierdzone na sto procent i udokumentowane informacje na ten temat pochodzą już z ery nowożytnej – a uściślając, z polowy czwartego stulecia z Sebasty w Azji Mniejszej. Kilkanaście lat później na terenie Azji Małej – a precyzując, na peryferiach Cezarei Kapadockiej – Bazyli Wielki powołał do życia tak zwane Miasto Miłosierdzia, gdzie przebywać mogli ludzie potrzebujący pomocy, a zatem osoby bezdomne, chore i tym podobne. Ogólnie rzecz biorąc, rozwojowi szpitalnictwa w czasach nowożytnych bardzo się przysłużyły kultury arabskie. Najbardziej znane na świecie szpitale były zlokalizowane między innymi w Kordowie, Bizancjum, Kairze czy Bagdadzie. Na kontynent europejski idea szpitalnictwa trafiła za sprawą krzyżowców. Spośród najbardziej słynnych szpitali w Europie wymienić można takie placówki jak dla przykładu londyński szpital świętego Bartłomieja z dwunastego wieku.

12 grudnia 2012

Dentysta Ze względu na to, że każda część naszego ciała powinna być odpowiednio pielęgnowana i dodatkowo każda część naszego ciała może ulec zepsuciu czyli po prostu chorobie, zęby również są na to narażone. Dentysta jest jednym z niewielu lekarzy specjalistów, do którego aby się dostać nie potrzebne jest skierowanie od jakiegokolwiek innego lekarza. Inna rzecz, że u dentystów również są bardzo długie kolejki, ale jeśli pacjent pójdzie do dentysty z bólem zęba, musi zostać niezwłocznie przyjęty nawet kosztem innych pacjentów, którzy po prostu kontynuują leczenie. Dentyście niestety nie cieszą się zbyt dużą popularnością i sympatią wśród pacjentów, co więcej niektórzy panicznie się ich boją, ponieważ lekarz dentysta przeważnie kojarzy się z bólem a w najlepszym przypadku z bardzo nieprzyjemnym uczuciem, jakie powstaje w wyniku borowania czy ogólnie w procesie leczenia zęba. Leczenie zębów jest przeważnie bardzo kosztowne, ponieważ mimo tego, że większość gabinetów stomatologicznych przyjmuje pacjentów bezpłatnie, to już za plomby czy znieczulenia przeważnie trzeba płacić.