29 grudnia 2012

Rodzaje medycyny Medycyna, jako nauka empiryczna, czyli oparta na doświadczeniu dzieli się na różne rodzaje. Tak zwane specjalizacje medycyny stworzone zostały po to, ponieważ jedna osoba nie jest w stanie wiedzieć dokładnie wszystkiego. Każdy człowiek ma predyspozycje do czegoś innego i tak samo jest wśród lekarzy. Jedni specjalizują się w leczeniu oczu, inni uszu a jeszcze inni jakiś dolegliwości wewnętrznych. Rozwój medycyny pozwolił na to, by stworzyć bardzo wiele takich specjalizacji, gdzie każdy lekarz może wykazać się na innym polu i pomóc ludziom lepiej, niż zrobiłby to będąc lekarzem od wszystkiego. Dziedziny medycyny, czy jej tak zwane specjalizacje to między innymi alergologia, chirurgia, która również dzieli się na inne rodzaje, czy też urologia. Oprócz tego medycyna wyróżnia jeszcze takie dziedziny jak dermatologia, w której skład wchodzi tak potrzebna nam kosmetologia, epidemiologia, farmakologia czy też kardiologia. Nie brak też dla medycyny dziedzin takich jak onkologia czy endokrynologia. Wszystkie te i jeszcze wiele innych specjalizacji jest niezwykle ważnych. Rozwój medycyny pozwolił ludziom na stworzenie naprawdę bardzo wielu dobrych rzeczy i wiedzą to wszyscy, bowiem wszystkie tego typu czynności są udokumentowane, by nitko nich nie zapomniał i żeby w razie potrzeby móc wrócić do podobnego przypadku i oprzeć się na nim, cały czas się ucząc. Zawód lekarza bowiem to zawód, w którym człowiek uczy się cały czas. Nigdy nie wiadomo co się stanie, zawsze może pojawić się coś, co człowieka zaskoczy, a rozwój medycyny pozwala na t, by zaskoczenia te stawały się coraz mniej bolesne i czasami nawet śmiertelne. Potrzeba medycyny jest ogromna, bowiem dzięki niej ratowane jest życie bardzo wielu ludzi. Medycyna, która kiedyś nie była tak bardzo rozwinięta jak dzisiaj, również ratowała życie ludziom, ale w znacznie mniejszych ilościach. Z powodu braku tak światłych umysłów i czasami ograniczenia, a dodatkowo jeszcze poprzez brak higieny i odpowiednich narzędzi, człowiek niejednokrotnie miał na swoim koncie więcej ofiar niż pożytku. Jednak niestety również to było potrzebne, bowiem dzięki nawet błędom rozwój medycyny stawał się coraz większy, aż do dnia dzisiejszego.

27 grudnia 2012

Medycyna ratuje życie Medycyna to nauka empiryczna, dzięki której możliwe jest ratowanie życia, czasami w nawet nie nadających się do tego przypadkach. Życie ludzkie oraz medycyna i działania niektórych ludzi są tak nieobliczalne, że czasami najbardziej normalne przypadki stwarzają niemałe problemy, a te najbardziej beznadziejne nagle udają się uratować. Lekarze ratują życia ludzi, bowiem jest to ich zadanie, przeznaczenie, czasami po prostu czują, że muszą to zrobić. Skoro są tak wszechstronnie wykształceni, to dlaczego nie mieli by ratować życia ludzkiego? Od tego właśnie są lekarze i nie można by było wyobrazić sobie już teraz życia, bez lekarzy. Lekarze są potrzebni wszędzie i choć tak samo jak we wszystkich zawodach lekarz nie jest lekarzowi równy i mamy lekarzy lepszych oraz gorszych, to tak naprawdę ich pomoc, chociażby najmniejsza zawsze jest przydatna. Nigdy bowiem tak naprawdę nie wiemy co się dzieje, dopóki nie pójdziemy zasięgnąć porady specjalisty bądź najlepiej kilku specjalistów. Kilka zdań na ten sam temat zawsze jest bardziej obiektywne.

25 grudnia 2012

Medycyna starożytna Co do tego, że medycyna jest nauką mogącą poszczycić się bardzo długowiecznymi tradycjami, których korzenie sięgają okresy starożytności, nikogo chyba przekonywać nie trzeba. Była praktykowana w Grecji oraz w Rzymie, a także w krajach należących do kultury Wschodu. Ludzie od niepamiętnych czasów uczyli się zapobiegania rozmaitym chorobom, opatrywali rannych i tym podobne. Współcześnie żyjącym dla przykładu grecka medycyna starożytna jest przybliżona przede wszystkim dzięki Hipokratesowi. Za przykład podać można w tym miejscu zebrane przez niego i opracowane medyczne rozprawy, którym nadał wspólny tytuł brzmiący „Corpus Hippocrateum”. Za początki stosowania medycyny uznać można nie spożywanie pokarmów, które wywoływały choroby. Początkowo medycyna nie była traktowana w kategoriach stricte naukowych, ale powiązywano ją ściśle z praktykami o charakterze magicznym. Pamiętać należy bowiem o tym, iż pierwszymi w dziejach ludzkości lekarzami byli szamani i kapłani praktykującymi w świątyniach. Medycyna uprawiana w starożytnej Mezopotamii nie odbiegała metodami od tych, które uskuteczniane były w tamtym czasie w pozostałych kulturach starożytnych. Było jednakże coś, co ją z tego w dość szczególny i istotny sposób wyróżniało. Otóż właśnie starożytną Mezopotamię uznać należy za ojczyznę lekarskich specjalizacji. Oczywiście, medycyną zajmowali się i tam kapłani, jednakże pod tym względem dzielili się na trzy grupy, z których każda miała inny obszar zainteresowań, na który była ukierunkowana. Medycyna w starożytnej Mezopotamii także posiadała bardzo ścisły związek z magią oraz religijnymi wierzeniami. Ludzie byli przekonani co do tego, że choroby to nic innego jak złośliwa sprawka złych bogów oraz że przyczyny rozmaitych schorzeń mają ponadnaturalne podłoże. Mówiono również o siedmiu najgroźniejszych bogach odpowiedzialnych za najgorsze choroby. Z kolei największych szans na wyleczenie chorego dopatrywano się w tym, co robili bogowie dobrzy. Do takich bóstw zaliczany był choćby bóg Enki.